Akademik Kadro

 


          Prof. Dr. Emine ORHANER

           Doktora: Gazi Üniversitesi, Kamu Maliyesi, 1988

           Araştırma Alanları: Sağlık, Ekonomi, Bankacılık, Sigorta

           Telefon: 0312 216 17 41 

           Ofis: B- 503

           E- Posta: emine.orhaner@hbv.edu.tr

          Kişisel web sayfası

 


         Prof. Dr. Sezer KORKMAZ

           Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 1994

           Araştırma Alanları: Pazarlama, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

           Telefon: 0312 216 17 12 

           Ofis: B- 503

           E- Posta: sezer.korkmaz@hbv.edu.tr

           Kişisel web sayfası

 


 

          Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK

           Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 1994

           Araştırma Alanları: İKY, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi

           Telefon: 0312 216 17 11 

           Ofis: B- 502

           E- Posta: z.ozturk@hbv.edu.tr  

           Kişisel web sayfası

 


                                              Doç. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT

         Doktora: Gazi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, 2006

          Araştırma Alanları: Muhasebe

          Telefon: 0312 216 17 13

          Ofis: B- 501

          E- Posta: seyhan.cil@hbv.edu.tr

         Kişisel web sayfası

 


         Doç. Dr. Derya SİVUK

          Doktora: Gazi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği, 2008

          Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Turizmi

          Telefon: 0312 216 17 10

          Ofis: B- 506

          E- Posta: derya.sivuk@hbv.edu.tr

          Kişisel web sayfası

 


         Doç. Dr. E. Asuman ATİLLA

          Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, 2010

          Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Halkla İlişkiler, TKY, İşletme Yönetimi, Hastane İdaresi ve Organizasyonu,  Afet ve Kriz Yönetimi, Aktif Yaşlanma, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

          Telefon:  ---

          Ofis: B- 501

          E- Posta: asumanatilla@gazi.edu.tr

          Kişisel web sayfası

 


      Doç. Dr. Aykut EKİYOR

      Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2009

      Araştırma Alanları: Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, S.H. Müşteri İlişkileri Yönetimi, S.H. Tüketici Davranışları, S.H. Marka Yönetimi, S.H. Konumlandırma, S.H. Pazarlama Araştırmaları

       Telefon: 0312  216 13 92

       Ofis: A Blok Derslik 1. Kat

       E- Posta: aykut.ekiyor@hbv.edu.tr

         

       


            Dr. Öğr. Üyesi Ersin AYHAN 

            Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 1993

            Araştırma Alanları: Muhasebe, Sağlık Bilişimi

            Telefon: 0312 216 17 20

            Ofis: B- 502

            E- Posta: ersin.ayhan@hbv.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


            Dr. Öğr. Üyesi Nihan POTAS 

            Doktora: Ankara Üniversitesi, İstatistik, 2015

            Araştırma Alanları: Parametrik Olmayan İstatistikler, İstatistiksel Yazılımlar, Biyoistatistik

            Telefon: ---

            Ofis: B- 506

            E- Posta: nihan.potas@hbv.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


           Öğr. Gör. Dr. Alper GÜZEL 

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, 2014

            Araştırma Alanları: 

            Telefon: ---

            Ofis: 

            E- Posta: guzel@gazi.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


           Öğr. Gör. Dr. Cemre Eda YAR 

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, 2017

            Araştırma Alanları: Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Yönetimi

            Telefon: 0312 216 17 20

            Ofis: B- 514

            E- Posta: ceyar@gazi.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


          Arş. Gör. Dr. Dilek USLU

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2015

            Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler

            Telefon: ---

            Ofis: B- 507

            E- Posta: dilek.uslu@hbv.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


          Arş. Gör. Dr. Fatma MANSUR

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi, 2016

            Araştırma Alanları: Eğitim Teknolojisi, Yönetim ve Organizasyon, İletişim, Halkla İlişkiler

            Telefon: 0312 216 17 31

            Ofis: B- 507

            E- Posta: fatma.@gazi.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


          Arş. Gör. Burcu NAZLIOĞLU

            Doktora: Ankara Üniversitesi, İşletme, 2018

            Araştırma Alanları: Muhasebe- Finansman

            Telefon: 0312 216 17 26

            Ofis: B- 507

            E- Posta: burcu.nazlioglu@hbv.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


         

          Arş. Gör. Seda UYAR

         Doktora: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Yönetimi

         Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Yönetimi, Örgütsel Davranış

         Ofis: B- 514

         Telefon: ---

         E- Posta: seda.uyar@hbv.edu.tr

         


             Arş. Gör. Gamze ARIKAN

            Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi 

            Araştırma Alanları: S.H Pazarlama, Sağlık Turizmi, Sağlık Yönetimi

            Telefon: 0312 216 17 23

            Ofis: B- 514

            E- Posta: gamze.arikan@hbv.edu.tr

            Kişisel web sayfası

 


             Arş. Gör. Ece DOĞUÇ

             Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi 

             Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış

             Telefon: 0312 216 17 52

             Ofis: B- 514

             E- Posta: ece.doguc@hbv.edu.tr

             Kişisel web sayfası

 


             Arş. Gör. Gülcan ŞEREMET

             Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi 

             Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon

             Telefon: ---

             Ofis: B- 514

             E- Posta: gulcansisman@gazi.edu.tr

             Kişisel web sayfası

 


           Arş. Gör. Emine DOĞAN ÇULHA

             Doktora: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi  

             Araştırma Alanları: Sağlık Harcamaları ve Finansman, Sağlık Ekonomisi

             Telefon: 0312 216 17 25

             Ofis: B- 514

             E- Posta: emine.dogan@hbv.edu.tr

             Kişisel web sayfası   

 


             Arş. Gör. Semih ISLICIK

             Doktora: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yönetimi 

             Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Muhasebe - Finansman 

             Telefon: 0312 216 17 50

             Ofis: B- 514

             E- Posta: semih.islicik@hbv.edu.tr

             Kişisel web sayfası