Lisans Tamamlama Programı Görevlileri
Araş. Gör. Dr. Fatma MANSUR

oda no: B-507

e posta: fatma.akdemir@gazi.edu.tr

Araş.Gör.Gamze ARIKAN

oda no: B-514

e posta: gamzearikan@gazi.edu.tr

Araş.Gör. Ece DOĞUÇ

oda no: B-514

e posta: ecedoguc@gazi.edu.tr