Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Tamamlama Programı Sıkça Sorulan Sorular

 

 1. Lisans Tamamlama Programı kaç dönem sürmektedir?

Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Tamamlama Programında öğrenciler 5, 6, 7 ve 8. dönem derslerini alacakları için program iki (2) yıl dört (4) dönem sürmektedir.

 1. Sınavlar nasıl ve nerede yapılmaktadır?

Sınavlar genelde test şeklinde yapılmaktadır. Vize sınavı online olarak Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) sistemi üzerinden, final ve bütünleme sınavı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Beşevler/Ankara’da belirlenen sınıflarda yapılmaktadır.

 1. Daha önce alınan ve başarılı olunan derslerden muafiyet tanınmakta mıdır?

Öğrenciler bir (1) ve ikinci (2) sınıf derslerini aldıkları ön şart olarak kabul edildiğinden sadece üç ve dördüncü sınıf derslerini alacaklardır. Daha önce alınan ve başarılı olunan derslere yönelik olarak hiçbir muafiyet talebi kabul edilmemektedir.

 1. Lisans Tamamlama Programında Alan Uygulaması (Staj) var mı?

Alan Uygulaması (Staj) yerine son sınıfta üç zorunlu ders alınmaktadır. Dolayısı ile Alan Uygulaması (Staj)  yoktur.

 1. Lisans Tamamlama Programında akademik takvimi ile İ.İ.B.F akademik takvimi arasında bir fark var mıdır?

Lisans tamamlama programı akademik takvimi ile İ.İ.B.F akademik takvimi arasında bir fark yoktur. Aynı akademik takvim uygulanmaktadır.

 1. Lisans Tamamlama Programı sınavlarının başarı notu ağırlığı nedir?

Başarı notunda vize sınavı %20, final Sınavı %80 etki etmektedir.

 1. Lisans Tamamlama Programı ücretleri kim tarafından belirlenmektedir?

Lisans tamamlama ücretlerinin belirlenmesinde Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığının herhangi bir katkısı söz konusu değildir.

 1. Lisans Tamamlama Programını başarılı olarak tamamlayan mezunlar ile lisans mezunları arasında haklar açısından bir farklılık var mıdır?

Hiçbir fark bulunmamaktadır.

 1. Derslere ilişkin ders notlarını nasıl elde edilmektedir?

Her öğretim elemanı GUZEM sistemine ders notlarını yüklemektedir. Ayrıca, öğrencilerden talep geldiği takdirde farklı kaynaklar önerilmektedir.

 1. Dersler gündüz mü akşam mı işlenmektedir?

Dersler akşam işlenmektedir.

 1. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 Devam zorunluluğu yoktur. GUZEM sistemi üzerinden ders videoları ve notlarını sonradan izleme imkanı vardır.