Bölüm Başkanı

                                 Prof. Dr. Sezer KORKMAZ                          

 -  0312 216 17 41

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MANSUR

 - 0 312 216 17 11

 

                     

       Bölüm Sekreteri 

        İzzet  ZARARSIZ  

      (0312) 216 13 82